Black Rail

Hur bevarande låter

En nyligen publicerad artikel av David Dobbs på webbplatsen bioGraphic sammanfattar bioakustikens historia, beskriver potentialen hos passiv akustisk övervakning (PAM) för att revolutionera vetenskaplig forskning och bevarandeinsatser, och beskriver Haikubox som "en av produkterna från denna revolution."

Dobbs noterar kraften i bevarande bioakustik:

Granulariteten hos denna typ av data – dess täthet i både rum och tid – är nyckeln till dess nya kraft. Förmågan att hålla reda på arternas närvaro på många ställen konstant, snarare än då och då, skapar i grunden ett gigantiskt nytt instrument som är utsökt känsligt för förändringar på både populations- och ekosystemnivå. Det är som om en stor samling linser slogs samman till en gigantisk lins som kunde se saker som de mindre inte kunde.

Artikeln delar detaljer, bilder och ljudfiler som belyser forskning som använder bioakustik för att bättre förstå svårfångade fågelarter som Eastern Black Rail och Spotted Owl, avgöra hur vissa fågelarters vokalisering påverkar beteendet hos andra i Vermonts skogar, och hjälpa till att skydda afrikanska skogselefanter från tjuvjakt.

Haikubox är ett av de passiva akustiska övervakningsverktygen som ger flytande skalbarhet och distribuerad kapacitet som kommer att främja framtida bevarandeinsatser. "Om vi ​​verkligen vill ha en global påverkan kan vi inte vara flaskhalsen. Det är inte skalbart om folk inte kan göra det själva." sa Holger Klinck, från K. Lisa Yang Center for Conservation Bioacoustics vid Cornell Lab of Ornithology.

Tillbaka till blogg